Zalaszám ASP központ
 
ASP alkalmazások

Új kihívások és új megoldások az önkormányzati informatikában

2011. november 2.

- Az elmúlt harminc évben bármikor lehetett volna ebben a témában konferenciát tartani, azonban ez a rendezvény most különös hangsúlyt kap, mivel az önkormányzati rendszer széleskörű átalakítására egy meglehetősen kiszámíthatatlan környezetben, válság közepette kerül sor – hangoztatta dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika ügyvezető igazgatója. 
Szépszámú érdeklődő volt kíváncsi a gazdasági főiskola infocentrumában megrendezett Zal@Net Regionális Informatikai Napok 2011 rendezvénysorozat záróeseményére, melynek központi témája az önkormányzatok és az informatika kapcsolata, egymásrautaltsága volt.
Az önkormányzatok gyorsan változó jogi és gazdasági környezetben végzik munkájukat, melynek sikere nagymértékben függ a döntéshozók informáltságától, az információk minőségétől.  Mindemellett napjainkban gyökeres átalakuláson megy keresztül az infó-kommunikációs technológia, ami gyakran felkészületlenül éri a testületeket és a hivatali apparátusokat.  Ebben a nehéz, ellentmondásokkal terhes világban kívánt tájékozódási pontokat bemutatni a BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg és együttműködő partnerei által rendezett konferencia.
Az előadások és bemutatók során a résztvevők - polgármesterek, jegyzők és vezető munkatársaik - megismerkedhettek a közelmúltban elvégzett önkormányzati informatikai helyzetfelmérés eredményeivel, amely jól tükrözi a következő évek lehetséges fejlesztési stratégiáit, áttekintést kaphattak a stratégiai kérdések, mindenekelőtt a biztonság és a költséghatékonyság témakörében, s végül, de nem utolsósorban azonnal hasznosítható megoldásokat láthattak a testületi és vezetői döntés-előkészítés javítására, a hivatali munka még teljesebb támogatására.
Dr. habil Solt Katalin dékán megnyitójában hangsúlyozta, hogy a főiskola új képzési szakokkal is igazodik az információs társadalom kihívásaihoz, és a piacképesebb munkaerő kibocsátása érdekében a Zalaszámmal együttműködve a gazdasági életben, illetve önkormányzatoknál használatos szoftverekkel is megismertetik hallgatóikat.  A nyitóelőadást dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika ügyvezető igazgatója Új kihívások és új megoldások az önkormányzati informatikában címmel tartotta.

Az előadásában kitért az önkormányzati döntések előkészítésében várható változásokra, az ezeknek következtében kialakuló új informatikai trendekre, az új számítástechnikai eszközök belépésére, valamint az új feladatok ellátásához szükséges technikai és informatikai háttér megteremtésére. Végül bejelentette a Zalaszám Informatika 2012. év első és második negyedévére tervezett fejlesztési újdonságait. Ezek szerint vezető termékeiknél, a vállalati és önkormányzati gazdálkodási, és iratkezelő rendszereiknél jelentős termékfejlesztésre kerül sor. Az összes alkalmazást érinti a keretrendszer megújulása, melyet a saját fejlesztésű Organ6 technológiára alapoznak. A Zalaszám cloud keretében nyújtott szolgáltatások is bővülnek, és a mobil eszközök integrálásával több alkalmazás elérhető lesz okostelefonokkal, tabletekkel is. Ezt követően Lambertné Katona Mónika a BGF Gazdálkodási Karának előadója a projektszemlélet érvényesüléséről és eredményeiről számolt be, elsősorban Zala megyei  önkormányzatok adatai és gyakorlata alapján. Balatoni Péter az önkormányzati informatikai rendszerek helyzetéről szóló KÖZSZÖV-felmérés megállapításait ismertette. Végül előadások és konzultációk keretében önkormányzati feladatokat támogató konkrét informatikai alkalmazásokkal ismerkedhettek a résztvevők. 

Rendezvényen készült fotók:

:: Vissza ::
Kérje rendszerbemutatónkat
Előre egyeztetett időpontban és helyen, munkatársaink részletesen bemutatják alkalmazásainkat.
Kérdése van?
Szakértőink válaszolnak
 
Zalaszám Informatika